2

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Гаранционните условия прочетете по-долу.

Гаранцията започва да тече от датата на получаване на продукта. 

Гаранция

Поддръжка

Условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В рамките на гаранционния срок, при възникване на ситуация, в която продукта бъде определен като неизправен, доставчикът се задължава да извърши пълна техническа проверка, да установи и извърши поправка на стоката и в най-кратък срок да я изпрати обратно на потребителя.*

Рекламации за повреди се заявяват през гаранционния срок към ЦЕНТЪРА ЗА ПОДДРЪЖКА на:

  • имейл: support@macman-pro.com
  • телефон: +359 876 67 72 71
  • VIBER: +359 876 67 72 71

*Гаранцията не се уважава в следните случаи:

  • Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение и експлоатация
  • При констатирано вредно въздействие върху продукта от страна на потребителя – било то механично, химическо или друго; външни обекти и течности в продукта; повреда в резултат на природни бедствия;
  • Ако са направени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица
  • Ако продукта е използван не по предназначението
БЕЛЕЖКИ:

Ако потребителят, умишлено или не, е повредил стоката, то той се задължава да заплати неговата поправка и съответната доставка в двете посоки.

Ако бъде установен фабричен дефект в продукта, то доставчикът се задължава да заплати разходите по поправката и доставката в двете посоки.