Download

Smart Control MANCAN Tool

The official MANCAN Tool Android application

Current Version: VSCMC122101107

  • Съвместимо със всички FIRMWARE-и на модула реализирани след 01.01.2022г.
  • Управление и добавяне на функции от облачно пространство с интегриран каталог който се актуализира постоянно
  • Управлява инсталираните функции и  позволява настройка на тях
  • Команди които се обновяват за по-лесна работа с автомобила
  • Потребителска настройка на интерфейса

Change Log:

VERSION:VSCMC122101107

  • Disabled „Auto back to the installed features“ when install new feature

VERSION:VSCMC122101106 – First release

  • Full functionality
  • No Real time data enabled